رشد کتاب‌خوانی شرط مهم توسعه فرهنگی


فاطمه ذوالقدر

نماينده تهران در مجلس

کتاب، وسيله‌اي براي ارتقاي دانايي ،انتقال حقايق وسخنگوي پيشينيان و کارنامه فرهنگ و معرفت بشر است.کتاب، ثبت کننده رهاوردهاي انسان، دستاوردها و تجربيات نسل‌هاست. آنچه مي‌تواند شبهه‌هاي ذهني را دفع کند و ايمان و اطمينان را به ارمغان آورد، خواندن کتاب است ومهم‌ترين کاري که انجام مي‌دهد اين است که آفت جهل را مي‌زدايد و هيچ ذخيره و ميراثي سودمندتر و ارزشمندتر از آن نيست.رشد کتاب‌خواني شرط مهم توسعه فرهنگي و اقتصادي است. هيچ ملتي بدون توجه به امر کتاب و کتاب‌خواني به شاخص‌هاي توسعه دست نيافته است توسعه بدون بستر فرهنگي در هيچ جاي دنيا به نتيجه‌اي مطلوب منتهي نشده است. اهميت نقش مطالعه در توسعه فرهنگي تا بدان جاست که امروزه ميزان زماني را که هر ملتي به خواندن کتاب اختصاص مي‌دهد با ميزان توسعه آن کشور مقايسه مي‌کنند. دستيابي به اهداف توسعه اجتماعي و فرهنگي ممکن نيست مگر به تحقق و لوازم آن؛ و کتاب و کتاب‌خواني يکي از مهم‌ترين لوازم هر توسعه پايداري است.

مراجعه به کتابخانه و فروشگاه‌ها و نمايشگاه‌هاي کتاب و مطالعه، اختصاص به ايام خاص ندارد و جهت نهادينه کردن مطالعه ، برنامه ريزي‌هاي طولاني مدت و متناوب ضروري مي‌باشد. اما از آنجا که مطلوب اين است که عادت به مطالعه همگاني شود و سرانه آن در کشور افزايش پيدا کند. رسيدن به اين هدف، ابزار و راهکارهايي را جهت ترغيب شهروندان به مطالعه، مي‌طلبد که از جمله آن انجام برنامه‌هاي نمادين و اجراي طرح‌هايي جهت ترغيب افراد و به خصوص کودکان و نوجوانان به کتابخواني است. انجام اين طرح‌ها البته با ايجاد بسترها و پس زمينه‌هايي که موجب جذب هرچه بيشتر مخاطب گردد مفيد و ارزنده است.

بعد از خانواده‌ که‌ عامل‌ موثري‌ در شکل‌گيري‌ شخصيت‌ و الگوسازي‌ رفتاري‌ فرزندان‌ است، شکل‌گيري‌ شخصيت‌ افراد در مدرسه‌ و جامعه‌ به‌ گونه‌اي‌ است‌ که‌ متاثر از تصميم‌گيري‌ها و امکاناتي‌ است‌ که‌ کاملاً در اختيار دولت‌ است. مسئولين‌ مي‌توانند در وزارتخانه‌‌هاي‌ آموزش‌ و پرورش، ارشاد و تحقيقات‌ و فناوري، کميته‌‌هايي‌ را براي‌ حل‌ اين‌ مشکل‌ مهم‌ مامور کنند و يا کميته‌اي مشترک‌ ترتيب‌ دهند و امکاناتي‌ را براي‌ ايجاد کتابخانه‌‌هاي‌ عمومي‌و دانشگاهي‌ و هدايت‌ نسل‌ امروز و آينده‌ به‌ سمت‌ مطالعه‌ کتاب‌ بسيج‌ کنند.براي‌ گسترش‌ فرهنگ‌ مطالعه‌ و جستجوگري‌ علاوه بر خانواده‌ها، سه‌ وزارتخانه‌ فرهنگي‌ ما يعني‌ وزارت‌ آموزش‌ و پروش، وزارت‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامي، وزارت‌ آموزش‌ عالي‌ و تحقيقات‌ و فناوري‌ نقش‌ کارساز دارند. در واقع مي‌توان گفت در هدايت‌ جامعه‌ به‌ مطالعه‌ دولت‌ هم نقش مؤثري دارد.

در خانواده‌هاي ايراني بيشترين وقت به رسانه‌هاي الکترونيکي اختصاص مي‌يابد. مطالعه امري اکتسابي است و گرايش به آن را مي‌توان از دوران کودکي پروراند و تقويت کرد، پس به جا است که والدين در کنار زحماتي که براي فرزندان خود مي‌کشند، هزينه‌اي را نيز براي تهيه و خريد کتاب متناسب با سن کودک خود هزينه کنند. اگر کتابخواني در کودکان تداوم داشته باشد، از همان ابتداي زندگي به کتابخواني عادت پيدا مي‌کنند و با تقويت، اين عادت به رفتار تبديل مي‌شود.

افراد مختلف با مطالعه کتاب و بالا بردن سطح آگاهي، اطلاعات و بينش خود مي‌توانند زندگي بهتري داشته باشند و اين آگاهي و دانايي در رشد و توسعه کشور در بلندمدت بسيار موثر خواهد بود.

خرید بلیط