روزنامه آرمان امروز
1396/01/31

«نه» جبهه پایداری به رئیسی

هوای اردوگاه اصولگرایی طوفانی است
«نه» جبهه پایداری به رئیسی
  جامعه روحانیت مبارز به جای جمنا؟
آرمان: جبهه پایداری که نامزد آنها در سال ۹۲ تایید صلاحیت نشده بود و مجبور به حمایت از جلیلی شد، در انتخابات امسال هم نتوانست کاری را از پیش ببرد و تلاش می‌کند با اعلام حمایت از یکی از نامزدها، نام خود را مطرح کند. پایداری که ابتدا در جبهه جمنا عضو نشده بود، پس از مدتی به جبهه رفت و جلساتی را با آنها برگزار کرد اما این جلسات سرانجام مشخصی پیدا نکرد تا همچنان نام این گروه جزو عوامل تشتت در جریان اصولگرایی به حساب بیاید. روز گذشته نیز در اقدامی عجیب کانال رسمی تلگرام جبهه پایداری انقلاب اسلامی اعلام کرد که در انتخابات ریاست ‌جمهوری پیش رو، از سید ابراهیم رئیسی حمایت می‌کند و بیانیه جبهه در این رابطه به زودی منتشر می‌شود. اما دقایقی بعد این خبر از روی خروجی کانال جبهه پایداری حذف شد. پایداری‌ها به حذف خبر حمایتشان از رئیسی بسنده نکرده و چند دقیقه بعد، به نقل از مجتبی آقاتهرانی دبیرکل این جبهه مطلبی منتشر شد، مبنی بر اینکه: پایداری فعلا از هیچ گزینه‌ای به شکل رسمی اعلام حمایت نکرده و ما در زمان مناسب فرد اصلح را با صدور بیانیه‌ای معرفی خواهیم کرد. این در حالی است که پیش از این نیز برخی از اعضای این جبهه حمایتشان را از رئیسی را اعلام کرده بودند.
ادامه در صفحه۱۶