روزنامه آرمان امروز
1396/01/31

اعتراض بهارستان به قطع تلگرام صوتی

آرمان: يك عضو كارگروه تعيين مصاديق مجرمانه درخواست كرد كه بررسي مساله تلگرام صوتي در دستور كار كارگروه تعيين مصاديق مجرمانه قرار بگيرد. رمضانعلي سبحاني فر درباره اينكه دلايل محدود شدن تلگرام صوتي چيست، گفت: اطلاع دقيقي ندارم اما به نظر مي‌رسد كه دادستاني مي‌تواند بررسي اين موضوع را در دستور كار خود قرار دهد. وي درباره اينكه آيا كارگروه تعيين مصاديق مجرمانه در مجلس اين مساله را پيگيري مي‌كند، گفت: فعلاً كه در دستور كار قرار نگرفته اما اگر ما هم مي‌توانيم به اين بحث وارد شويم.

 انتقاد مطهري
نائب‌رييس مجلس با بيان اينكه ورود قوه قضاييه به فيلتر تلگرام صوتي قابل توجيه نيست، خواستار پاسخگويي مسئولان آن شد. خانه ملت نوشت؛ علي مطهري با انتقاد از فيلتر تماس صوتي شبكه پيام‌رسان تلگرام گفت: ورود به اين موضوع قابل توجيه نيست چراكه بايد در جايي كه جرمي اتفاق افتاده، وارد شود لذا مسئولان اين دستگاه بايد درباره اقدام اخير خود توضيح دهند. نماينده تهران در مجلس افزود: اين فيلتر به معناي محروم كردن مردم از يك امكان مخابراتي رايگان به دليل كاهش درآمد اپراتورهاي داخلي است. وي ادامه داد: حتي مسدود كردن برخي شبكه‌هاي اجتماعي كه گمان مي‌رود ريشه صهيونيستي داشته باشند بايد پس از طي فرايند قانوني باشد درحالي كه پيام‌رسان تلگرام در كشور داراي چنين مشكلي نيست و فيلتر تلگرام صوتي با توجه به اينكه مي‌توانست خدمات رايگان به مردم ارائه دهد، توجيهي ندارد. عضو كميسيون فرهنگي مجلس تاكيد كرد: فقط كارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه بايد درباره فيلتر شبكه‌هاي اجتماعي و امكانات مرتبط با آن و در يك فرآيند راي‌گيري، تصميم‌گيري كند لذا ورود مستقيم به اين موضوع كار درستي نبوده است.