روزنامه جهان صنعت
1396/01/31

نامزد پرشانس انتخابات کنار کشید!

هومن جعفری- در مهم‌ترین تحولات میدانی در جبهه انتخابات ریاست‌جمهوری، یک اتفاق محیرالعقول رخ داد و یکی از نامزدهای گردن‌کلفت، مردمی، محبوب، کاربلد و بسیار پرشانس انتخابات، از ادامه راه کنار کشید تا دیگر رقبای جدی وی نفسی به راحتی بکشند.
قدرتعلی حشمتیان در حالی کنار کشید که رقبای بسیار جدی و پای کاری چون آرای باطله، آرای مخدوش، میرسلیم و غرضی را دور و بر خود می‌دید ضمن اینکه آرای محسن رضایی هم سرجایش بود!
به این ترتیب رقابت در قعر جدول، بین آرای باطله، آرای مخدوش، میرسلیم و غرضی ادامه دارد ضمن اینکه تحلیلگران اعتقاد دارند کواکبیان هم شانس خوبی برای پیوستن به این رقابت پرشور دارد به شرط تایید صلاحیت یا کنار نکشیدن!
پیش‌بینی: در روزهای بعدی چند نامزد پرشانس قعر جدولی دیگر هم کنار می‌کشند تا در دوگانه رویایی پرشور میرسلیم و غرضی، برای نبرد آرماگدون وار قهرمانی و نایب‌قهرمانی قعر جدول، به مصاف هم بروند! چه مسابقه‌ای! چه رقابتی! چه رقبای سرسخت و پرشوری! به نظر شما رقابت این دو بزرگوار طولی خواهد بود یا عرضی!