نقش سلبریتی‌ها‌ی آمریکا برانتخابات چگونه است ؟

طی سال‌ها‌ی گذشته حضور سلبریتی‌ها‌ی ایرانی، اظهارنظرهای سیاسی شان و البته تلاش‌ها‌ی آن‌ها‌ برای جذب رای برای روسای جمهور یا لیست‌ها‌ی انتخاباتی، تبدیل به امری معمول در کشورمان شده است. اگرچه بسیاری حضور آن‌ها‌ را برای جذب آرای مردم مثمر ثمر می‌دانند اما عده‌ای هم ابراز عقاید سیاسی این گروه را برنمی تابند و می‌گویند بهتر است آن‌ها‌ سیاست را به مردان سیاست بسپارند و خود به کارهای هنری‌شان ادامه دهند. با این حال باید گفت حضور سلبریتی‌ها‌ در سیاست، مختص به ایران نیست و از دهه‌ها‌ پیش این موضوع وجودداشته است. اکنون شاید برای عده‌ای جالب باشد که بدانند با نزدیکی انتخابات کنگره آمریکا، سلبریتی‌ها‌ی آمریکایی چه قدر برانتخابات این کشور موثر هستند؟
برای پاسخ به این سوال باید گفت این موضوع بستگی به این دارد که سلبریتی را به چه کسی اطلاق کنیم. چرا که نگاه مناطق مختلف آمریکا نسبت به سلبریتی‌ها‌ی ورزشی، سلبریتی هنری، سلبریتی‌ها‌ی ادبی و فرهنگی متفاوت است.
سلبریتی‌ها‌ی هنری در سطح خوانندگان برای جذب عموم و جوانان می‌توانند نقش ایفا می‌کنند. این موضوع البته برای هنرپیشگان سینما و تئاتر متفاوت است به این معنا که این دسته از هنرمندان در رده‌ای بالاتر و جمع روشنفکرتر را می‌توانند جذب کنند.
اما سلبریتی‌ها‌ی فرهنگی و ادبی در سطح شعرا، روزنامه نگاران و روشنفکران، معمولا در دو منطقه شرق و غرب آمریکایی که مناطق متمرکز دانشگاهی و علم و هنر آمریکاست نقش ایفا می‌کنند. ایالاتی مثل نیویورک، بوستون، ماساچوست، واشنگتن و کالیفرنیا از آنجایی که بهترین دانشگاه‌ها‌ را دارند بیشترین مخاطبان و پیروان سیاسی سلبریتی‌ها‌ی ادبی و فرهنگی را هم می‌توانند داشته باشند.
دراین میان درباره سلبریتی های ورزشی باید گفت که این عده کمتر درامور سیاسی نظر می دهند، اما اگر آن ها حامی انتخاباتی کسی باشند ممکن است در میان عوام ، فرودستان ، مناطق میانه آمریکا دخالت کنند . به طور کلی سطح عمومی فرهنگ در میان دو پرانتز شرق و غرب آمریکا خیلی بالاتر است و سرشناسان فرهنگی و ادبی در آنجا خریدار دارد اما آن مناطقی که غالبا کشاورزو روستایی و فقرای قدیمی آمریکا هستند که اکنون
وضعشان خوب شده است. بیشتر گرایش به اظهارات ورزشکاران مشهور یا خوانندگان دارند .
خرید بلیط