تروریسم اقتصادی

تحریم‌های اخیر آمریکا را می‌توان وحشیانه ترین تحریم‌ها‌ی طول تاریخ دانست که در واقع این تحریم‌ها‌ یک نوع تروریسم اقتصادی است که بر ملت ایران تحمیل شده است. آمریکا باید نشان دهد که این گونه تحریم‌ها‌ در کجای دنیا به نتیجه رسیده است؟
تصور آمریکایی‌ها این است که با ایجاد این فشارها مردم دیگر رای نمی دهند. آمریکایی‌ها هنوز نمی‌دانند که جمع قابل توجهی در ایران کماکان در انتخابات حاضر می‌شوند در نتیجه اهداف موردنظر آنها از موضوع تحریم به این شکل امکان تحقق ندارد.
ترامپ می‌گوید مطمئن هستم ایران به میز مذاکره بازمی‌گردد که البته منظور وی این است که شک ندارد ایران با قبول شروط 12 گانه پامپئو حاضر به مذاکره می‌شود که این تصور اشتباه است. بر روی حرفهای رئیس جمهور آمریکا نمی توان خیلی حساب باز کرد حتی فرض محال اگر ایران مجدد وارد مذاکره شود آن وقت ترامپ خواهد گفت روحانی فرد نازنینی است اما من با مقام بالاتر از او باید صحبت کنم در حالیکه ترامپ نمی داند رهبر ایران رهبر مذهبی است و این نشان می‌دهد ترامپ به کل از موضوع پرت است.
علت این نگرش ترامپ به خاطر عدم شناخت درست از ساختار سیاسی ایران است. رئیس جمهور آمریکا تحت تاثیر حلقه اطرافیانش یعنی بولتون و پامپئو که متاثر از نتانیاهو هستند رفتار می‌کند که این دو نفر هم پروژه مورد نظر را نمی توانند با کیفیت خوبی که انتظار دارند به پیش ببرند.
در مجموع به نظر می‌رسد که تحریم‌ها‌ی آمریکا نه منطقی است و نه عاقلانه و نه حتی انسانی و وجدانی؛ ترامپ تنها به دنبال نشان دادن امضای گنده‌اش به خبرنگاران و سعی در موفق جلوه‌دادن خود است. این کار او به قیمت جان انسانهای بی‌گناه تمام می‌شود و مردم را هدف
قرار می‌دهد.

خرید بلیط