این سرود آیینه‌دار ایران ماست؟محسن بوالحسنی
خبرنگار
از اواسط دوران قاجار بود که ضرورت داشتن سرودی ملی حس شد اما این سرودها و مارش‌ها به تمامی هویت یک سرود ملی را نداشتند. سرودهای نخستین، در واقع، مارش‌هایی شاهانه(و البته اغلب نیز ساخته فرنگی ها) بودند که از دوران ناصرالدین شاه تا احمدشاه نواخته و اجرا می‌شدند اما نبود رسانه‌های جمعی این سرودها را نه آنچنان معروف کرد و نه همه‌گیر. بعد از روی کارآمدن پهلوی‌ها، رضا شاه که قصد سفر به ترکیه داشت متوجه شد که سرودی که در این مناسبت رسمی و بین‌المللی نواخته و اجرا شود وجود ندارد؛ بنابراین، پیش از سفر یک مجموعه سه‌گانه تهیه و همراه با آن عازم دیدار با آتاتورک شد. سرود ملی کشور ما پس از انقلاب براساس شعری از ابوالقاسم حالت با مطلع «شد جمهوری اسلامی به پا» و موسیقی محمد بیگلری‌پور ساخته شد اما سال 1371 به‌دلیل برخی شباهت‌های این سرود، به سرود شاهنشاهی و وجود برخی نکات دیگر، سرودی دیگر جایگزین این سرود شد که همچنان نیز سرود ملی کشور ماست. «سر زد از افق» را ساعد باقری نوشت و آهنگ آن را حسن ریاحی ساخت. حالا، علیرضا قزوه، شاعر و مدیر مرکز آفرینش‌های

منبع خبر:

رزرو هتل