در صفحه حادثه بخوانید

سرقت طلاهای عروس و داماد برای پرداخت مهریه

اعتراف عجیب مرد درفش به‌دست :
حس یک آدم آهنی را داشتم

18 و 19

منبع خبر:

رزرو هتل