ظریف فردا به استانبول می‌رود

سخنگوی وزارت امورخارجه گفت: وزیر امورخارجه در صدر هیاتی دوشنبه به استانبول سفر می‌کند. بهرام قاسمی افزود: محمدجواد ظریف در صدر هیاتی به منظور شرکت در ششمین نشست وزیران امورخارجه جمهوری اسلامی ایران، ترکیه و آذربایجان به استانبول سفر می‌کند. نشست سه جانبه پیشین محمدجواد ظریف، مولود چاووش اوغلو و المار محمد یاروف وزیران امورخارجه جمهوری اسلامی ایران، ترکیه و جمهوری آذربایجان آذر ماه سال 96 در باکو برگزار شده بود. وزیران امورخارجه جمهوری اسلامی ایران، ترکیه و جمهوری آذربایجان قرار است دیدگاه‌های خود را درباره چشم‌انداز تقویت همکاری‌های منطقه‌ای و بازبینی تصمیمات اتخاذ شده در نشست‌های قبلی تبادل کنند. پنجمین نشست سه جانبه وزرای خارجه ایران، ترکیه و جمهوری آذربایجان 29 آذر ماه 1396 با حضور محمدجواد ظریف، مولود چاووش اوغلو و المار محمد یاروف در باکو پایتخت جمهوری آذربایجان برگزار شد. سنگ بنای اجلاس وزرای خارجه سه کشور ایران، ترکیه و جمهوری آذربایجان 27 فروردین ماه 1390 در شهر ارومیه گذاشته شد. روسای جمهوری اسلامی ایران ، ترکیه و آذربایجان در سال 1389 درباره برگزاری نشست سه‌جانبه در سطح وزرای خارجه توافق کردند و نشست مقدماتی وزرای امورخارجه ایران، ترکیه و جمهوری آذربایجان در سال 1389 حاشیه اجلاس اکو در استانبول برگزار شد. در پایان نخستین اجلاس سه جانبه وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، ترکیه و جمهوری آذربایجان، بیانیه‌ای در هشت بند صادر شد و به امضای طرفین رسید. در این بیانیه، وزرای امورخارجه سه کشور بر ضرورت تلاش‌های مشترک برای مبارزه موثر با تروریسم، جنایات سازمان یافته فراملی، قاچاق مواد مخدر تأکید و طرفین توافق کردند کمیته سه جانبه‌ای با حضور مقامات کنسولی سه کشور برای بررسی راه‌های تسهیل و گسترش مراودات مردمی و... تشکیل شود. دومین نشست وزرای خارجه نیز با حضور علی‌اکبر صالحی، احمد داود اوغلو و المار محمد یاروف وزرای خارجه وقت ایران، ترکیه و جمهوری آذربایجان در اسفند ماه 1390 در نخجوان برگزار شد. وزرا در این اجلاس سه جانبه درباره راه‌های گسترش همکاری‌های، انرژی، حمل و نقل، تجارت، مبارزه با تروریسم، قاچاق مواد مخدر و جرایم سازمان یافته به گفت‌وگو و تبادل‌نظر پرداختند. سومین نشست سه جانبه وزرا نیز اسفند 1392 در وان ترکیه برگزار شد. چهارمین نشست سه جانبه وزرای خارجه ایران، آذربایجان و ترکیه به ریاست محمدجواد ظریف، المار محمدیاروف و مولود چاووش اوغلو وزرای خارجه سه کشور 17 فروردین 1395 در شهر رامسر برگزار شد و هدف از برگزاری این نشست تقویت و گسترش مناسبات سه کشور از طریق اجرای پروژه‌های سه جانبه و بررسی تحولات منطقه‌ای عنوان شد. اکنون هم قرار است ششمین نشست برگزار شود.
رزرو هتل