پلیس به دنبال وحید خزایی

رئیس‌پلیس فتای ناجا در خصوص وحید خزایی گفت: وحید خزایی در موقعیت وانتد است و دستگیری او در دستور کار پلیس قرار دارد. سردار کمال ‌هادیان‌فر در نشست خبری خود درخصوص پست تلگرامی وحید خزایی اظهار داشت: از روز اول که این فرد دستگیر شد، بارها پیشنهاد دادیم برای او حکم سبک نبرید اما متاسفانه برای او حکم سبک بریده شد. وی ادامه داد: در حال حاضر وحید خزایی در موقعیت وانتد (گمشده) است و ما به دنبال جست‌وجوی مکان استقرار او هستیم و دستگیری او در دستور کار است.
خرید بلیط