لغو توقيف ۵ ميليارد دلار اموال ایران درايتاليا


رييس مرکز امور حقوقي بين المللي رياست جمهوري اعلام کرد: دادگاه استيناف رم درخواست حدود ۵ ميليارد دلاري عده‌اي از خواهان‌هاي امريکايي را براي توقيف اموال بانک مرکزي رد کرد.

به گزارش ايسنا از پايگاه اطلاع‌رساني دولت، محسن محبي افزود: به دنبال تلاش مستمر مرکز و وکلاي بانک مرکزي در ايتاليا دستور توقيف اموال بانک مرکزي در ايتاليا لغو شد.

وي تاکيد کرد: راي دادگاه امريکا هنوز در ايتاليا شناسايي نشده اما دادگاه رم در ايتاليا در ژوين ۲۰۱۸ صرفا با درخواست خواهان‌هاي امريکايي و بر اساس قوانين ايتاليا دستوري براي تامين خواسته صادر کرده بود و کليه اموال بانک مرکزي را موقتا توقيف کرده بود.

خرید بلیط