شکستن پلمب و توزيع کالا بين مردم


يک مرجع تقليد با بيان اينکه حکم محتکر در اسلام روشن است و بايد پلمب انبارها شکسته و اجناس آن به قيمت عادلانه در بازار پخش شود، اظهار کرد: قوانين قضايي ما ناقص است به همين دليل اين کار را انجام نمي‌دهند در صورتي که حکم شرع درباره احتکار آن است که درب انبار را باز کرده و اقلام احتکار شده را با قيمت عادلانه به مردم بفروشند.

به گزارش ايسنا ، آيت‌ا... ناصر مکارم شيرازي در ابتداي درس خارج فقه خود در مسجد اعظم با اشاره به مشکلات کنوني کشور و گراني و افزايش قيمت دوباره دلار با تاکيد بر اينکه هر فرد و نهادي بايد مسئوليت خود در مشکلات را بپذيرد و به گردن ديگران نيندازد تصريح کرد: همه اصلاح را از خود شروع و توسل به معصومين و توکل به خدا کنند و از کساني که به اربعين مي‌روند براي حل مشکلات همه کشورها مخصوصا کشور خودمان دعا کنند تا بتوانيم اين وضع را پشت سر بگذاريم.

اين مفسر قرآن تصريح کرد: اسباب و سرچشمه مشکلات را بايد بررسي و هر کسي به سهم خود مسئوليت بپذيرد و اصلاح را از خود شروع کند.

وي با بيان اينکه در قضيه گراني و افزايش قيمت دلار دولت مقصر است، بيان کرد: معمولا در جامعه ما همه مشکلات را گردن همديگر مي‌اندازند؛ دولت گردن مردم و مردم گردن دولت ولي همه مقصرند.

وي ادامه داد: در قضيه دلار وقتي دولت آن را ده هزار تومان مي‌خرد معلوم است که نمي‌خواهند از اين قيمت کمتر شود و دست خودشان در آن دخيل است.

اين مرجع تقليد با بيان اينکه حکم محتکر در اسلام روشن است و بايد پلمب انبارها شکسته و اجناس آن به قيمت عادلانه در بازار پخش شود اظهار کرد: قوانين قضايي ما ناقص است به همين دليل اين کار را انجام نمي‌دهند در صورتي که حکم شرع درباره احتکار آن است که درب انبار را باز کرده و اقلام احتکار شده را با قيمت عادلانه به مردم بفروشند.

اين مرجع تقليد در بخش ديگر با اشاره به روايتي از پيامبر(ص) گفت: ايشان فرمودند درباره ذات خدا فکر نکنيد زيرا به جايي نمي‌رسيد ولي هر قدر مي‌توانيد در مورد اسرار آفرينش و طبيعت و کائنات تفکر کنيد تا شما را به خدا نزديک کند.

وي با طرح اين سؤال که چرا ذات خدا قابل درک نيست بيان کرد: زيرا فوق تفکر ما هست؛ به ما مي‌گويند خدا همه جا هست و از خود ما به ما نزديکتر است در عين حال مکان هم ندارد؛ تصور اين مطلب براي ما دشوار است؛ مي‌گويند ذات و علم و قدرت خدا لاينتاهي است بنابراين بنده منتناهي چگونه مي‌تواند موجود لايتناهي را بفهمد.

مکارم شيرازي با بيان اينکه انديشه در ذات منجر به تفکرات مشبهه و مجسمه و ... مي‌شود عنوان کرد: حتي خود پيامبر هم نمي‌تواند در مورد ذات خدا فکر کند زيرا بشر و مخلوق است و از اين حيث فرقي ميان او و ديگران نيست.

رزرو هتل