من زنده‌ام مستمری‌ام را قطع نکنید!مهسا قوی قلب
خبرنگار
مستمری بازماندگان یکی از خدمات و حمایت های سازمان تأمین اجتماعی است که در صورت فوت بیمه شده یا مستمری بگیر به بازماندگان واجد شرایط وی  پرداخت خواهد گردید.در این میان دختران مجرد تحت پوشش برای مشخص شدن وضعیت تأهل و همسران برای اثبات حیات خود  باید هر 6 ماه یک بار با در دست داشتن شناسنامه به شعبه های سازمان تأمین اجتماعی محل زندگی خود مراجعه کنند تا حقوق مستمری آنها قطع نشود و تأخیر در مراجعه به شعبه ها، باعث قطع حقوق فوری این افراد می‌شود و آنها برای مدتی باید زندگی خود را بدون مستمری سپری کنند!‌ این در حالی است که سازمان تأمین اجتماعی با سامانه سازمان ثبت احوال لینک است و به‌صورت آنلاین از حیات و ممات همه افراد تحت پوشش مطلع است. بسیاری از مستمری بگیران از این اتفاق گله‌مند هستند زیرا با قطع حقوق ناچیز مستمری، معیشت یک خانواده به مخاطره می‌افتد. آن هم افرادی که هیچ منبع درآمدی ندارند و به‌ لحاظ معیشتی در شرایط سخت و دشواری به سر می‌برند.
 قطع ناگهانی حقوق
محمدی، زنی میانسال از استان چهارمحال و بختیاری، که حدود ده

منبع خبر:

رزرو هتل