تهدیدها و کارکرد دولت

چالش‌ها‌ی امروز جامعه مانند گرانی، فقر، بیکاری، خشکسالی و مسائلی ازاین دست از یکسو و از طرفی مولفه‌ها‌ی تهدیدآمیز خارجی به ویژه ائتلاف بی سابقه عربستان، آمریکا و اسرائیل، باعث شده تا عده‌ای از رئیس جمهور بخواهند که لا اقل با حضور بیشتر در میان مردم و یا تداوم سفرهای استانی و دیدارهایش با ملت ایران، اندکی آن‌ها‌ را آرام کرده، امید دهد و چهره امروز خود را تطهیر کند. اما حقیقت این است که در این جنگ رسانه‌ای، کلیت نظام است که مورد توجه قرار گرفته است.
کافی است شما به داده‌ها‌ی به دست آمده از نظرسنجی‌ها‌ی معتبر توجه کنید. به نظر من این داده‌ها‌ پشتیبانی از این پیش فرض است که مسائل امروزجامعه ایران فراتر از حیطه مسئولیت‌ها‌ و اختیارات قوه مجریه و رئیس جمهور بوده و کل ارکان حاکمیت تحت تاثیر این فضای تهدیدآمیز بالقوه و بالفعل جاری است که خودش را در بی‌ثباتی نرخ ارز، کاهش ارزش پول ملی و... نشان می‌دهد. بنابراین درست است که رئیس جمهور به عنوان دومین مقام کشور در برخی امور مانند سیاست‌ها‌ی پولی و بانکی و جهتگیری‌ها‌ی جاری اقتصادی دارای اختیار و مسئولیت‌ها‌یی است اما فضای عمومی ایران تحت تاثیر مولفه‌ها‌یی که خارج از دولت هستند قراردارد. بنابراین ارجاع سنگینی همه بار مسئولیت کنونی برعهده قوه مجریه در نظر نداشتن واقعیت‌ها‌ست.
غیر پاسخگو دانستن دولت نیز در این زمینه تحلیل واقع‌بینانه‌ای نیست. به نظر من باید با توجه به این واقعیات اولا مسئولان ارشد کشور بپذیرند دامنه نارضایتی‌ها‌
گسترده است و می‌بایست به دنبال تصمیم گیری واحد برای کاستن از دامن نارضایتی‌ها‌ و مهار این مشکلات باشند.

البته می پذیرم که روحیات آقای روحانی با اقتضائات شغل ریاست جمهوری و انتظاراتی که هست کمتر هم خوانی دارد ولی اینکه ایشان صرفا در مردم حضور یابند یا سفر استانی داشته باشند گستره نارضایتی ها را نمی کاهد .
البته ستاد روحانی می تواند به فکر شرایطی برای خنثی کردن جنگ روانی و مجاب کنندگی افکار عمومی باشد .در پایان تاکید می کنم آنچه امروز در فضای کشور با آن مواجه هستیم که فاصله روزافزون طبقات برخوردار و اقشار ضعیف جامعه است به نظر من بسیار جدی است. بایستی کل نظام به صورت یک واحد، همانند دفاع مقدس به صورت منسجم عمل کند. یقین بدانید مواجهه عملی با عمق این تهدیدها ازعهده دولت خارج است.
رزرو هتل