رئیس سابق اداره ارشاد مشهد تبرئه شد

حکم قضائی پرونده برج سلمان مشهد ابلاغ و بر اساس آن «محمد کاظم دبیری» رئیس سابق اداره ارشاد مشهد تبرئه شد. به گزارش  تسنیم «محمدکاظم دبیری» رئیس سابق اداره ارشاد مشهد که این خبر را اعلام کرد گفت: در این حکم، ابلاغ شده که بنده تکالیف قانونی خود را به صورت کامل انجام داده‌ام و هیچ قصور یا تقصیری از ناحیه بنده رخ نداده است. شایان ذکر است این پرونده مربوط به موضوع اتهام «اخلال در نظم و آسایش عمومی و فراهم کردن موجبات فساد و فحشا از طریق اعطای مجوز برگزاری مراسم در برج سلمان» بود که در حکم صادر شده برای آن آمده است: «با توجه به محتویات پرونده و دفاعیات متهمان، آقای کاظم دبیری تکالیف قانونی خود را به طور کامل انجام داده و هیچ گونه قصور یا تقصیری از ناحیه وی رخ نداده است. در مورد سایر متهمان نیز گرچه بعضی از آن ها تخلفاتی داشته که موجب بروز حادثه موضوع پرونده شده لیکن اقدامات آنان نیز با انگیزه کسب در آمد بیشتر بوده نه اشاعه فحشا و اخلال در نظم عمومی، لذا دادگاه نظر به مراتب مذکور و به استناد اصل 37 قانون اساسی و ماده 4 قانون آیین دادرسی کیفری، حکم برائت آنان را صادر می نماید.»
خرید بلیط