پیمان نامه بی مصرف

حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان که خود، با حمایت آمریکا 13 سال در سمت ریاست جمهوری قرار گرفت، در آخرین سال حضورش در ارگ ریاست جمهوری، از امضای پیمان امنیتی با آمریکا سر باز زد و این پیمان  را خیانت به منافع ملی افغانستان دانست.اما رئیس جمهور اشرف غنی، تنها یک روز پس از تحویل گرفتن رسمی قدرت، به حنیف اتمر مشاور امنیت ملی خود دستور داد تا پیمان امنیتی با آمریکا را به امضا برساند و پارلمان نیز بلافاصله، این پیمان را تایید کرد.بر اساس پیمان امنیتی آمریکا و افغانستان، آمریکا متعهد شد تا به ازای 10 سال حضور نظامی در افغانستان و در اختیار داشتن چندین پایگاه نظامی و کنترل فضای هوایی افغانستان، به افزایش ظرفیت نیروهای امنیتی افغانستانی در جهت تامین امنیت کمک کند. مبارزه با گروه های تروریستی از جمله طالبان، واگذاری ابزارهای مدرن و تامین تسلیحات مورد نیاز ارتش افغانستان در کنار آموزش نیروهای نظامی افغانستانی، بخشی از تعهدات آمریکا در این پیمان بود.اکنون چهار سال از امضای پیمان امنیتی افغانستان با آمریکا گذشته است و علاوه بر این که بخش زیادی از مناطق مختلف افغانستان به تصرف طالبان و داعش در آمده، هفته ای نیست که در عملیات های انتحاری گروه های تروریستی، صدها نفر به خاک و خون کشیده نشوند.گویا شرایط امنیتی افغانستان پس از امضای پیمان به آمریکا، به مراتب خراب تر شده و گروه های تروریستی، در بهترین شرایط خود قرار دارند.این در حالی است که آمریکا در همین روزها، مشغول انجام دور دوم مذاکرات مستقیم خود با طالبان است و زمزمه هایی مبنی بر موافقت آمریکا، با حضور طالبان در حکومت، بر سر زبان هاست.بدتر شدن اوضاع امنیتی و بی توجهی آمریکا به تعهداتی که در پیمان امنیتی آن را امضا کرده، در کنار مذاکرات آمریکا با طالبان، بیانگر خیانت بزرگ و آشکار آمریکا به ملت افغانستان است.پارلمان افغانستان در جلسه دیروز خود، خواستار بازنگری در پیمان امنیتی مذکور شد. خیانت آمریکا به مردم افغانستان و توجه نکردن به تعهداتی که در پیمان امنیتی آن را امضا کرده به حدی واضح است که حتی نمایندگان طرفدار آمریکا در پارلمان هم نتوانسته اند رای به بازنگری نکردن این پیمان بدهند.مجلس شورای ملی افغانستان به زودی تلاش خواهد کرد تا این پیمان را بار دیگر، مورد ارزیابی قرار دهد. اما به احتمال زیاد، بار دیگر، دلالان سیاسی برای خرید رای نمایندگان، وارد عرصه خواهند شد و این پیمان نامه بی مصرف را که جز زیان، حاصل دیگری برای مردم افغانستان نداشته، تایید خواهند کرد.رها شدن از شر فتنه های آمریکا، نیازمند یک رستاخیز عمومی توسط ملت و مردم افغانستان است.
خرید بلیط