رئیس دادگستری کل استان تهران: مشایی به 5 سال حبس محکوم شد

رئیس دادگستری کل استان تهران با اعلام خلاصه‌ای از محکومیت اسفندیار رحیم مشایی، در سه فقره و جمعا به میزان 5/6 سال حبس خبر داد؛ که به موجب قانون 5 سال آن قابلبت اجرا دارد. علی اکبر جوانفکر نیز به چهار سال حبس محکوم شد.
به گزارش ایرنا، غلامحسین اسماعیلی در جمع خبرنگاران در دادگستری استان تهران افزود: اتهام اول مشایی اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرم علیه امنیت کشور است که به استناد ماده 610 قانون مجازات اسلامی به تحمل پنج سال حبس محکوم شد و علی اکبر جوانفکر نیز به همین اتهام به تحمل چهار سال حبس محکوم شده است.
وی جرم دوم رحیم مشایی را تبلیغ علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی اعلام کرد و گفت: به استناد ماده 500 قانون مجازات اسلامی وی برای این اتهام به تحمل یک سال حبس و برای توهین به مقامات قضایی به سبب انجام وظیفه به 6 ماه حبس محکوم شده است.
وی افزود: چنانچه دادگاه تجدید نظر همین رای را تایید کند به موجب قانون، مشایی به تحمل اشد مجازات یعنی پنج سال حبس محکوم می‌شود.
اسماعیلی گفت: با توجه به برگزاری جلسات رسیدگی به اتهامات اسفندیار رحیم مشایی و علی اکبر جوانفکر رای شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران در مورد اتهامات نامبردگان صادر شده که خلاصه نتیجه دادنامه صادره را اعلام کردم.
وی افزود: ذکر چهار نکته ضروری است. نکته اول اینکه رای صادره غیر قطعی است و این رای در مورد مشایی قابل تجدید نظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران و در مورد جوانفکر قابل واخواهی در همان شعبه دادگاه به جهت غیابی بودن است.
اسماعیلی گفت: با توجه به فضاسازی رسانه‌ای که همزمان با برگزاری جلسات دادگاه در برخی شبکه‌های اجتماعی انجام شده بود، دادستان کل کشور در اجرای تبصره 2 ماده 353 قانون آیین دادرسی کیفری انتشار جریان دادرسی و همچنین بیان مشخصات اصحاب دعوا را ضروری دانسته و به موجب قانون از ریاست قوه قضائیه اجازه خواست و آیت‌الله آملی لاریجانی با انتشار جریان دادرسی و مشخصات اصحاب پرونده موافقت کرد و به همین دلیل از نظر قانونی اجازه داریم مشخصات افراد و نتیجه دادرسی را اعلام کنیم.
رئیس دادگستری استان تهران افزود: رای صادره فقط در محدوده کیفرخواستی است که از ناحیه دادسرای عمومی و انقلاب تهران صادر شده البته در مورد مشایی و برخی از افراد دیگری که در جریان دادرسی و همچنین در دادنامه از آنها نام برده شده، بخشی از پرونده درباره ادامه رسیدگی به اتهامات غیر مطروحه در کیفرخواست در دادسرای عمومی و انقلاب تهران مفتوح است که باید توسط دادسرا نسبت به آن اتهامات رسیدگی و اظهار نظر صورت بگیرد.
اسماعیلی اضافه کرد: از آنجا که اتهامات مشایی سه فقره بوده در اجرای ماده 134 قانون مجازات اسلامی دادگاه الزاما باید درباره هر یک از عناوین اتهامی حداکثر مجازات قانونی را مورد حکم قرار می‌داد. بدیهی است با توجه به تعدد اتهامات و آراء صادره، مجازات اشد در صورت تایید از ناحیه دادگاه تجدیدنظر استان تهران قابلیت اجرا خواهد داشت.
رئیس دادگستری استان تهران اضافه کرد: متهم دیگر یعنی جوانفکر در این پرونده یک عنوان اتهامی داشته است و دادگاه در مقام صدور و حداکثر مجازات قانونی را مورد حکم قرار نداده و میزان مجازات وی کمتر مورد لحاظ قرار گرفته است.
اسماعیلی درباره سومین اتهام مشایی نیز گفت: گر چه به موجب ماده 609 قانون مجازات اسلامی توهین به مقامات به سبب انجام وظیفه دارای جنبه عمومی است و نیازی به شاکی خصوصی ندارد اما در این عنوان اتهامی، دو نفر از مقامات قضایی به عنوان شاکیان مشایی نیز در پرونده شکایت کردند که شکایت آنان مورد رسیدگی قرار گرفته است.
وی با اشاره به مجموعه مجازات‌های رحیم مشایی گفت: چنانچه همین رای مورد تایید دادگاه تجدید نظر قرار گیرد و تغییری در آن حاصل نشود به موجب قانون، مجازات اشد یعنی فقط پنج سال از حبس قابلیت اجرا خواهد داشت.
اسماعیلی افزود: این رای امروز جهت ابلاغ به متهمان ارسال شده تا به آنها ابلاغ شود. مشایی 20 روز برای تجدیدنظر خواهی و طرح پرونده در دادگاه تجدیدنظر فرصت دارد و جوانفکر برای واخواهی و طرح مجدد پرونده در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی 20 روز فرصت دارد.
وی در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره اتهام جاسوسی مشایی گفت: من به صورت کلی اتهامات مشایی مطالبی را مطرح کردم اما اتهامات دیگری هم در مورد او و هم در مورد اشخاص دیگری که در پرونده از آنها نام برده شده در پرونده مطرح است که این بخش همچنان در دادسرا مفتوح است که مورد رسیدگی و اظهار نظر قرار نگرفته و بعد از فرایند رسیدگی در دادسرا نتایج آن اعلام خواهد شد.
خرید بلیط