چاه‌هایی که شیره جان دریاچه‌ها را مکیدند

سهیلا یادگاری
خبرنگار
سال‌های 87 تا 89 بیشترین خسارت و زیان به منابع آب زیرزمینی با حفر بی‌رویه چاه وارد آمد. تا قبل از آن تعداد چاه‌های کشور 430 هزار حلقه بود که حدود 100 هزار آن غیر مجاز بود اما بعد از آن در فاصله 3 سال تعداد چاه‌ها به 760 هزار رسید که 300 هزار آن غیر مجاز بود. نکته مهم اینکه به جای مقابله با حفر چاه، در سال 1389 قانون «تعیین تکلیف چاه‌های بدون پروانه» در مجلس به تصویب رسید و بخشی از این چاه‌ها به جای بسته شدن، قانونی شدند و برداشت غیر مجاز و بیلان منفی آب که تا سال 85 حدود 5 میلیارد متر مکعب بود به 2 برابر و 10 میلیارد متر مکعب رسید و نتیجه آن خشک شدن تالاب‌ها، فرونشست دشت‌ها و مهم‌ترین آن بحران دریاچه ارومیه بود. بحران آب در کشور ما ریشه‌های مختلفی دارد قرار گرفتن در منطقه خشک و کم بارشی علت نخست و طبیعی کم آبی در ایران است اما نبود مدیریت منابع آبی عامل بعدی و مهم وضعیت کنونی آب در کشور است. کشاورزی با مصرف 92 درصد آب مهم‌ترین متهم به وجود آمدن وضعیت کنونی و بحران کم آبی است.
رقابت در حفر چاه
مهم‌ترین بخش برنامه پنج سال

منبع خبر:

خرید بلیط