دروازه مدرنیته یا تجددگرایی وارونه؟
مجید بجنوردی
روزنامه‌نگار
مفهوم مشروطیت با تجدد گره خورده است و شناخت مشروطیت موکول به اهداف و آرمان‌های تجددخواهانه است. از سویی دیگر تداوم نگرش متجددانه بعد از نهضت مشروطیت و گسترده بودن موضوع، موجب تلقی‌های متفاوت درباره تجدد در هر دوره از تاریخ ایران در سال‌های پس از مشروطیت (پهلوی اول و دهه‌های 1320 تا 1350) شده است و به این اعتبار شناخت درخور از مدرنیته برای آگاهی از اهداف اصیل مشروطیت ضروری است.
متن پیش رو گفت‌و‌گویی است با دکتر موسی غنی‌نژاد که به پیوندها و نسبت‌های مشروطیت با تجدد در اندیشه روشنفکران و متجددان هر یک از دوره‌های فوق‌الذکر می‌پردازد که در ادامه می‌خوانید.

از آنجا که بحث تجدد با مشروطیت گره خورده است و از سویی دیگر معنای تجدد با کلید واژه «سنت» روشن‌تر می‌شود، در آغاز از تلقی خودتان درباره مفاهیم سنت و تجدد و ارتباط آن با مشروطیت بگویید.
بحث سنت و تجدد بحث بسیار طولانی و عمیقی است که نمی‌شود در این مختصر گفت‌و‌گو وارد تمام جزئیات آن شد ولی من اگر بخواهم به‌طور خلاصه از تجدد و نسبت آن با مشروطیت که موضوع اصلی پرسش شم

منبع خبر:

خرید بلیط