هزینه پرستار در منزل شبی یک میلیون تومان

معاون توسعه سازمان نظام پرستاری کشور به تشریح مشکلات اجرای مناسب خدمات پرستاری در منازل پرداخت و گفت: در دنیا ۶۰ سال است که خدمت پرستاری در منزل اجرا می‌شود ولی متاسفانه مردم ایران از این خدمت محروم هستند.به گزارش تسنیم، محمد شریفی مقدم با اشاره به شروع و توجه به خدمات پرستاری در منزل در دهه 70 نیز گریزی زد که وزارت بهداشت وقت، آن توجه لازم را به این طرح نکرد تا فعالیت‌های پزشکی متمرکز بر حوزه پرستاری نشود، عنوان کرد: با این وجود در سالهای بعد مسئله خدمات پرستاری در منزل دوباره مورد توجه قرار گرفت ولی تعرفه این خدمات عادلانه نبوده است.معاون توسعه سازمان نظام پرستاری کشور با تشریح مشکلات تعرفه خدمات پرستاری در منازل عنوان کرد: مثلا هزینه یک ساعت خدمت در منزل 10 تا 18 هزار تومان است درحالیکه یک پرستار برای یک ساعت اضافه کار بالغ بر 15 هزار تومان دریافت می‌کند بنابراین وقتی خدمات پرستاری در منازل بیمه بازنشستگی ندارد و ایمنی نیز وجود ندارد و مسئولیت آن نیز بالاتر است مسلما پرستاران انگیزه‌ای برای فعالیت در خدمات پرستاری در منازل نخواهند داشت.شریفی مقدم با اشاره به اینکه هزینه نگهداری یک بیمار در منزل در هر 24 ساعت یک میلیون تومان است که شاید در یک شبانه‌روز سه پرستار این کار را انجام دهند، عنوان کرد: با این وجود این هزینه از هزینه خدمات پرستاری در بیمارستان خصوصی کمتر است.
خرید بلیط