برای موضوعی که سیاست ما در آن مشخص است رفراندوم برگزار نمی‌کنیم!

علاءالدین بروجردی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در مورد پیشنهاد روحانی در مورد برگزاری رفراندوم و اینکه برخی معتقدند که منظور روحانی برگزاری همه پرسی برای مذاکره با آمریکا بوده است، گفت: برگزاری
رفراندوم یک اصل قانون اساسی است و رئیس جمهور این را بازگو کرده است و به معنی این نیست که ما بخواهیم برای رابطه با آمریکا رفراندوم برگزار کنیم . نماینده بروجرد در مجلس ادامه داد: رابطه با آمریکا حاصل یک سیاست منطقی است با توجه به اینکه آمریکا دشمن قسم خورده ملت ماست و این سیاست تغییر نکرده است . به گزارش عصر ایران،
وی خاطر نشان کرد: ما رفراندومی‌را برای موضوعی که سیاست‌مان در موردش مشخص است، در کشور برگزار نمی‌کنیم.
خرید بلیط