طنین اتهام و افشاگری در بهارستان

علی ربیعی این بار دیگر وزیر نماند؛ بعد از 5 سال وزارت، گرفتن دو رأی اعتماد، پشت سر گذاشتن یک استیضاح با موفقیت و تجربه 5 کارت زرد و چندین طرح استیضاح تعلیق شده. دیروز اما هر طور بود تعداد مخالفان او از موافقانش پیشی گرفت تا علی ربیعی آن طور که در قامت وزیر راهی بهارستان شده بود، در قامت وزیر آنجا را ترک نکند. از همان روزهای قبل هم می‌شد حدس زد استیضاح علی ربیعی مثل بقیه استیضاح‌ها نخواهد بود؛ اینکه او به فاصله تنها 5 ماه با موضوعاتی تقریباً مشترک، دو بار استیضاح می‌شد، اولین نشانه برای چنین نتیجه‌گیری بود. اما شروع عجیب جلسه دیروز دیگر شکی باقی نگذاشت که اتفاقات این جلسه آنقدرها هم آرام پیش نخواهد رفت و ساعاتی بعد، با نطق رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و پاسخ‌های ربیعی و پزشکیان به او، همین اتفاق افتاد.


ادامه از صفحه اول
جلسه دیروز در حالی آغاز شد که قرار بود 11 نماینده به عنوان استیضاح کنندگان وزیر کار علیه علی ربیعی و مدیریت او حرف بزنند. اما با آغاز جلسه هیچ یک از آنها حاضر به ایراد نطق مخالف خود نشدند. جمعی از نمایندگان هم همزمان به عدم رعایت تشریفات در اع

منبع خبر:

خرید بلیط