سامان دهی توس یک گام به جلو

طرح سامان دهی جلوخان (پیش خان) آرامگاه فردوسی در جلسه هیئت راهبردی احیای توس مورد نقد و بررسی قرار گرفت و مقرر شد کمیته ای فنی تشکیل شود وهفته آینده طی جلسه ای جزئیات و پلان های اجرایی را بررسی و تصویب کند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی، ابوالفضل مکرمی فر دیروز در جلسه هیئت راهبردی احیای توس با بیان این که از شهردار، شورای شهر و شورای فرهنگی شهر مشهد به ویژه دکترریاضی رئیس کمیسیون عمران توس قدردانی می کنم، افزود: طرح سامان دهی جلوخان آرامگاه فردوسی با همکاری شهرداری مشهد درحال تهیه است و تاکنون نقشه های فاز صفر آن آماده شده است.
وی گفت: هم اکنون جزئیات و پلان های اجرایی در حال تهیه است.
مسیر جلوخان فضای ره باغ خواهد داشت
وی با بیان این که جلوخان (پیش خان) مسیری برای رسیدن با آرامش به آرامگاه است و قرار نیست هیچ گونه الحاقاتی داشته باشد، ادامه داد: مسیر جلوخان فضای ره باغ خواهد داشت و هیچ گونه فضای انتفاعی ایجاد نخواهد شد.
مدیرکل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی تاکید کرد: در طرح جلوخان انعکاسی از باغ فردوسی و باغ ایرانی خواهد بود و فضاهای خدماتی در بخش پردیس تعریف شده است.
مکرمی فر به شرایط فعلی جلوخان اشاره کرد و گفت: وجود دست فروشان و بساطی ها در جلوخان در شأن فردوسی و توس نیست و باید با سامان دهی این فضا شرایط متناسب و در شأن این مجموعه ایجاد شود.
همچنین در این جلسه دکترسید مسعودریاضی رئیس کمیسیون عمران توس شورای شهر مشهد با اشاره به فرایند شکل گیری این کمیسیون در شورای شهر مشهد در دوره پنجم این شورا گفت: راه وشهرسازی طرح جامع ناحیه منفصل توس را درحال تهیه دارد و با توجه به نظر مساعد شورای شهر و شهرداری برای مشارکت و اجرای طرح بازپیرایی و به سازی و سامان دهی جلوخان آمادگی داریم .
جلوخان باید مکانی برای معرفی توس ، شاهنامه و فردوسی باشد
همچنین رجبعلی لباف خانیکی عضو هیئت راهبردی احیای توس به اهمیت جلوخان درارتباط با باغ آرامگاه اشاره کرد و گفت: موزه های بزرگ جهان دارای یک سازه و پدیده های فرهنگی هستند، در ورودی آن ها که حکم جلوخان دارد به معرفی موزه و تاریخ شهریا مجموعه اختصاص داده اند و این بخش نیز باید مکانی برای معرفی توس ، شاهنامه و فردوسی باشد و فرد را برای ورود به آرامگاه مهیا کند.
مرجان اکبری معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی نیز گفت:طرح ارائه شده برای جلوخان، مبانی معماری خوبی داشت البته باید در جزئیات بیشتر به آن پرداخته شود.
وی بر ضرورت الگو گیری از ضرایب باغ آرامگاه تاکید کرد.
ضرورت احیا و به سازی
همچنین در این جلسه دکتر سیداحمد محیط طباطبائی عضوهیئت راهبردی احیای توس برضرورت احیا و به سازی با کمترین مداخله و تغییر در ساختارتعیین شده برای محیط ورودی باغ آرامگاه تاکید کرد.
دکتر فرهاد عزیزی مدیرکل امور پایگاه های جهانی سازمان میراث فرهنگی کشور و دکتر مهردادجوادی معاون اداره کل حفظ و احیای بناها، بافت‌ها و محوطه‌های تاریخی میراث فرهنگی کشور نیز در این جلسه حضور داشتند و در خصوص این طرح به اظهار نظرپرداختند.
گفتنی است، با توجه به تصویب کلیات ، کمیته ای هفته آینده تشکیل می شود و جزئیات را بررسی و تصویب خواهد کرد.
 
خرید بلیط