رئیس جمهوری امشب با مردم سخن می گوید

پرویز اسماعیلی، معاون دفتر رئیس جمهوری خبر داد: رئیس جمهوری دوشنبه شب (امشب) ساعت ۲۱:۴۰ دقیقه از طریق سیما با مردم گفت وگو خواهد کرد. از پاسخ به ترامپ و روابط خارجی، تا ارز و گرانی و مشکلات اقتصادی؛ نکات تازه ای خواهیم شنید.

منبع خبر:

خرید بلیط