قیمت ارز و سکه در بازار، معمولا بعد از ساعت ۱۱ صبح اعلام می‌‌شود.

این صفحه هر ۱۵ دقیقه، به صورت خودکار به روز رسانی می‌‌شود.

دلار آمریکا (USD)

نام صرافی چهارشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۵ سه‌شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۵
خرید فروش خرید فروش
صرافی قرن - - ۳۸۰۰ ۳۸۵۰
صرافی المپیک - - ۳۸۲۰ ۳۸۴۰
صرافی جوان - - - -
صرافی کاسپین - - ۳۸۸۰ ۳۹۱۰
صرافی جام جم - - - -
صرافی رویال - - ۳۸۷۰ ۳۹۰۵
میانگین - - ۳۸۴۳ ۳۸۷۶

قیمت دلار آمریکا در ماه گذشته

یورو (EUR)

نام صرافی چهارشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۵ سه‌شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۵
خرید فروش خرید فروش
صرافی قرن - - ۴۲۸۰ ۴۳۱۰
صرافی المپیک - - ۴۲۷۵ ۴۳۱۰
صرافی جوان - - - -
صرافی کاسپین - - ۴۲۶۵ ۴۳۰۵
صرافی جام جم - - - -
صرافی رویال - - ۴۲۷۰ ۴۲۹۰
میانگین - - ۴۲۷۳ ۴۳۰۴

قیمت یورو در ماه گذشته

پوند انگلیس (GBP)

نام صرافی چهارشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۵ سه‌شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۵
خرید فروش خرید فروش
صرافی قرن - - ۴۷۵۰ ۴۸۵۰
صرافی المپیک - - ۴۷۷۵ ۴۸۴۵
صرافی جوان - - - -
صرافی کاسپین - - - -
صرافی جام جم - - - -
صرافی رویال - - ۴۷۴۰ ۴۸۴۰
میانگین - - ۴۷۵۵ ۴۸۴۵

قیمت پوند انگلیس در ماه گذشته

دلار کانادا (CAD)

نام صرافی چهارشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۵ سه‌شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۵
خرید فروش خرید فروش
صرافی قرن - - ۳۰۷۰ ۳۱۱۰
صرافی المپیک - - ۳۰۷۵ ۳۱۱۰
صرافی جوان - - - -
صرافی کاسپین - - ۳۰۷۵ ۳۱۲۵
صرافی جام جم - - - -
صرافی رویال - - ۳۰۸۰ ۳۱۲۰
میانگین - - ۳۰۷۵ ۳۱۱۶

قیمت دلار کانادا در ماه گذشته

دلار استرالیا (AUD)

نام صرافی چهارشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۵ سه‌شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۵
خرید فروش خرید فروش
صرافی قرن - - ۲۹۰۰ ۲۹۵۰
صرافی المپیک - - ۲۹۰۰ ۲۹۴۵
صرافی جوان - - - -
صرافی کاسپین - - ۲۹۱۵ ۲۹۷۵
صرافی جام جم - - - -
صرافی رویال - - ۲۹۰۰ ۲۹۵۰
میانگین - - ۲۹۰۴ ۲۹۵۵

قیمت دلار استرالیا در ماه گذشته

درهم امارات (AED)

نام صرافی چهارشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۵ سه‌شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۵
خرید فروش خرید فروش
صرافی قرن - - ۱۰۷۵ ۱۰۹۵
صرافی المپیک - - ۱۰۷۷ ۱۰۹۸
صرافی جوان - - - -
صرافی کاسپین - - ۱۰۷۵ ۱۱۱۰
صرافی جام جم - - - -
صرافی رویال - - ۱۰۸۰ ۱۱۰۰
میانگین - - ۱۰۷۷ ۱۱۰۱

قیمت درهم امارات در ماه گذشته

سکه بهار آزادی (جدید)

نام صرافی چهارشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۵ سه‌شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۵
خرید فروش خرید فروش
صرافی قرن - - ۱۱۷۷۰۰۰ ۱۱۹۲۰۰۰
صرافی المپیک - - ۱۱۸۴۰۰۰ ۱۱۸۹۰۰۰
صرافی جوان - - - -
صرافی کاسپین - - ۱۱۳۰۰۰۰ ۱۱۴۹۰۰۰
صرافی جام جم - - - -
صرافی رویال - - ۱۱۷۵۰۰۰ ۱۱۹۳۰۰۰
میانگین - - ۱۱۶۶۵۰۰ ۱۱۸۰۷۵۰

قیمت سکه بهار آزادی (جدید) در ماه گذشته

سکه بهار آزادی (قدیم)

نام صرافی چهارشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۵ سه‌شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۵
خرید فروش خرید فروش
صرافی قرن - - ۱۱۷۷۰۰۰ ۱۱۹۲۰۰۰
صرافی المپیک - - ۱۱۵۰۰۰۰ ۱۱۶۰۰۰۰
صرافی جوان - - - -
صرافی کاسپین - - ۱۱۷۹۰۰۰ ۱۱۹۸۰۰۰
صرافی جام جم - - - -
صرافی رویال - - - -
میانگین - - ۱۱۶۸۶۶۷ ۱۱۸۳۳۳۳

قیمت سکه بهار آزادی (قدیم) در ماه گذشته

نیم سکه بهار آزادی

نام صرافی چهارشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۵ سه‌شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۵
خرید فروش خرید فروش
صرافی قرن - - ۵۹۱۰۰۰ ۶۰۶۰۰۰
صرافی المپیک - - ۵۹۵۰۰۰ ۶۰۵۰۰۰
صرافی جوان - - - -
صرافی کاسپین - - ۵۸۵۰۰۰ ۶۰۴۰۰۰
صرافی جام جم - - - -
صرافی رویال - - ۵۹۰۰۰۰ ۶۰۳۰۰۰
میانگین - - ۵۹۰۲۵۰ ۶۰۴۵۰۰

قیمت نیم سکه بهار آزادی در ماه گذشته

ربع سکه بهار آزادی

نام صرافی چهارشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۵ سه‌شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۵
خرید فروش خرید فروش
صرافی قرن - - ۳۱۳۰۰۰ ۳۲۸۰۰۰
صرافی المپیک - - ۳۱۳۰۰۰ ۳۱۹۰۰۰
صرافی جوان - - - -
صرافی کاسپین - - ۳۱۰۰۰۰ ۳۲۹۰۰۰
صرافی جام جم - - - -
صرافی رویال - - ۳۱۰۰۰۰ ۳۲۷۰۰۰
میانگین - - ۳۱۱۵۰۰ ۳۲۵۷۵۰

قیمت ربع سکه بهار آزادی در ماه گذشته

سکه یک گرمی‌

نام صرافی چهارشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۵ سه‌شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۵
خرید فروش خرید فروش
صرافی قرن - - ۱۱۷۷۰۰ ۱۱۹۲۰۰
صرافی المپیک - - ۲۰۰۰۰۰ ۲۰۸۰۰۰
صرافی جوان - - - -
صرافی کاسپین - - ۱۹۳۰۰۰ ۲۱۲۰۰۰
صرافی جام جم - - - -
صرافی رویال - - ۱۹۵۰۰۰ ۲۱۰۰۰۰
میانگین - - ۱۷۶۴۲۵ ۱۸۷۳۰۰

قیمت سکه یک گرمی‌ در ماه گذشته