قیمت ارز و سکه در بازار، معمولا بعد از ساعت ۱۱ صبح اعلام می‌‌شود.

این صفحه هر ۱۵ دقیقه، به صورت خودکار به روز رسانی می‌‌شود.

دلار آمریکا (USD)

نام صرافی سه‌شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۶ دوشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۶
خرید فروش خرید فروش
صرافی قرن - - ۴۱۹۸ ۴۲۰۸
صرافی المپیک - - ۴۲۰۵ ۴۲۰۸
صرافی کاسپین - - ۴۲۰۰ ۴۲۰۶
صرافی رویال - - ۴۱۹۴ ۴۲۰۴
میانگین - - ۴۱۹۹ ۴۲۰۷

قیمت دلار آمریکا در ماه گذشته

یورو (EUR)

نام صرافی سه‌شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۶ دوشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۶
خرید فروش خرید فروش
صرافی قرن - - ۵۰۲۵ ۵۰۵۰
صرافی المپیک - - ۵۰۱۵ ۵۰۴۰
صرافی کاسپین - - ۵۰۳۵ ۵۰۵۵
صرافی رویال - - ۵۰۰۰ ۵۰۵۰
میانگین - - ۵۰۱۹ ۵۰۴۹

قیمت یورو در ماه گذشته

پوند انگلیس (GBP)

نام صرافی سه‌شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۶ دوشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۶
خرید فروش خرید فروش
صرافی قرن - - ۵۷۷۰ ۵۸۲۰
صرافی المپیک - - ۵۷۷۰ ۵۸۰۰
صرافی کاسپین - - ۵۷۸۰ ۵۸۰۰
صرافی رویال - - ۵۷۵۰ ۵۸۱۵
میانگین - - ۵۷۶۸ ۵۸۰۹

قیمت پوند انگلیس در ماه گذشته

دلار کانادا (CAD)

نام صرافی سه‌شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۶ دوشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۶
خرید فروش خرید فروش
صرافی قرن - - ۳۳۶۰ ۳۳۸۰
صرافی المپیک - - ۳۳۵۰ ۳۳۸۰
صرافی کاسپین - - ۳۳۶۵ ۳۳۸۵
صرافی رویال - - ۳۳۵۰ ۳۳۹۵
میانگین - - ۳۳۵۶ ۳۳۸۵

قیمت دلار کانادا در ماه گذشته

دلار استرالیا (AUD)

نام صرافی سه‌شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۶ دوشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۶
خرید فروش خرید فروش
صرافی قرن - - ۳۲۵۰ ۳۳۰۰
صرافی المپیک - - ۳۲۵۵ ۳۲۸۲
صرافی کاسپین - - ۳۲۶۵ ۳۲۷۸
صرافی رویال - - ۳۲۴۵ ۳۲۹۰
میانگین - - ۳۲۵۴ ۳۲۸۸

قیمت دلار استرالیا در ماه گذشته

درهم امارات (AED)

نام صرافی سه‌شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۶ دوشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۶
خرید فروش خرید فروش
صرافی قرن - - ۱۱۵۰ ۱۱۶۵
صرافی المپیک - - ۱۱۵۸ ۱۱۶۷
صرافی کاسپین - - ۱۱۵۸ ۱۱۶۳
صرافی رویال - - ۱۱۵۲ ۱۱۶۵
میانگین - - ۱۱۵۵ ۱۱۶۵

قیمت درهم امارات در ماه گذشته

سکه بهار آزادی (جدید)

نام صرافی سه‌شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۶ دوشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۶
خرید فروش خرید فروش
صرافی قرن - - ۱۴۱۷۰۰۰ ۱۴۳۲۰۰۰
صرافی المپیک - - ۱۴۰۱۰۰۰ ۱۴۱۰۰۰۰
صرافی کاسپین - - ۱۳۴۸۰۰۰ ۱۳۷۲۰۰۰
صرافی رویال - - ۱۴۰۰۰۰۰ ۱۴۲۳۰۰۰
میانگین - - ۱۳۹۱۵۰۰ ۱۴۰۹۲۵۰

قیمت سکه بهار آزادی (جدید) در ماه گذشته

سکه بهار آزادی (قدیم)

نام صرافی سه‌شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۶ دوشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۶
خرید فروش خرید فروش
صرافی قرن - - ۱۴۱۷۰۰۰ ۱۴۳۲۰۰۰
صرافی المپیک - - ۱۳۶۳۰۰۰ ۱۳۷۵۰۰۰
صرافی کاسپین - - ۱۴۰۸۰۰۰ ۱۴۲۷۰۰۰
صرافی رویال - - - -
میانگین - - ۱۳۹۶۰۰۰ ۱۴۱۱۳۳۳

قیمت سکه بهار آزادی (قدیم) در ماه گذشته

نیم سکه بهار آزادی

نام صرافی سه‌شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۶ دوشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۶
خرید فروش خرید فروش
صرافی قرن - - ۶۹۸۰۰۰ ۷۱۳۰۰۰
صرافی المپیک - - ۶۸۵۰۰۰ ۷۰۰۰۰۰
صرافی کاسپین - - ۶۹۶۰۰۰ ۷۱۵۰۰۰
صرافی رویال - - ۶۹۵۰۰۰ ۷۱۵۰۰۰
میانگین - - ۶۹۳۵۰۰ ۷۱۰۷۵۰

قیمت نیم سکه بهار آزادی در ماه گذشته

ربع سکه بهار آزادی

نام صرافی سه‌شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۶ دوشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۶
خرید فروش خرید فروش
صرافی قرن - - ۳۹۹۰۰۰ ۴۱۴۰۰۰
صرافی المپیک - - ۳۸۵۰۰۰ ۴۰۰۰۰۰
صرافی کاسپین - - ۳۹۲۰۰۰ ۴۱۱۰۰۰
صرافی رویال - - ۳۹۰۰۰۰ ۴۱۰۰۰۰
میانگین - - ۳۹۱۵۰۰ ۴۰۸۷۵۰

قیمت ربع سکه بهار آزادی در ماه گذشته

سکه یک گرمی‌

نام صرافی سه‌شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۶ دوشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۶
خرید فروش خرید فروش
صرافی قرن - - - -
صرافی المپیک - - ۲۵۷۰۰۰ ۲۶۷۰۰۰
صرافی کاسپین - - ۲۵۶۰۰۰ ۲۷۵۰۰۰
صرافی رویال - - ۲۶۰۰۰۰ ۲۷۵۰۰۰
میانگین - - ۲۵۷۶۶۷ ۲۷۲۳۳۳

قیمت سکه یک گرمی‌ در ماه گذشته