قیمت ارز و سکه در بازار، معمولا بعد از ساعت ۱۱ صبح اعلام می‌‌شود.

این صفحه هر ۱۵ دقیقه، به صورت خودکار به روز رسانی می‌‌شود.

دلار آمریکا (USD)

نام صرافی سه‌شنبه ۸ فروردين ۱۳۹۶ دوشنبه ۷ فروردين ۱۳۹۶
خرید فروش خرید فروش
صرافی قرن - - - -
صرافی المپیک - - - -
صرافی کاسپین - - - -
صرافی رویال - - - -
میانگین - - - -

قیمت دلار آمریکا در ماه گذشته

یورو (EUR)

نام صرافی سه‌شنبه ۸ فروردين ۱۳۹۶ دوشنبه ۷ فروردين ۱۳۹۶
خرید فروش خرید فروش
صرافی قرن - - - -
صرافی المپیک - - - -
صرافی کاسپین - - - -
صرافی رویال - - - -
میانگین - - - -

قیمت یورو در ماه گذشته

پوند انگلیس (GBP)

نام صرافی سه‌شنبه ۸ فروردين ۱۳۹۶ دوشنبه ۷ فروردين ۱۳۹۶
خرید فروش خرید فروش
صرافی قرن - - - -
صرافی المپیک - - - -
صرافی کاسپین - - - -
صرافی رویال - - - -
میانگین - - - -

قیمت پوند انگلیس در ماه گذشته

دلار کانادا (CAD)

نام صرافی سه‌شنبه ۸ فروردين ۱۳۹۶ دوشنبه ۷ فروردين ۱۳۹۶
خرید فروش خرید فروش
صرافی قرن - - - -
صرافی المپیک - - - -
صرافی کاسپین - - - -
صرافی رویال - - - -
میانگین - - - -

قیمت دلار کانادا در ماه گذشته

دلار استرالیا (AUD)

نام صرافی سه‌شنبه ۸ فروردين ۱۳۹۶ دوشنبه ۷ فروردين ۱۳۹۶
خرید فروش خرید فروش
صرافی قرن - - - -
صرافی المپیک - - - -
صرافی کاسپین - - - -
صرافی رویال - - - -
میانگین - - - -

قیمت دلار استرالیا در ماه گذشته

درهم امارات (AED)

نام صرافی سه‌شنبه ۸ فروردين ۱۳۹۶ دوشنبه ۷ فروردين ۱۳۹۶
خرید فروش خرید فروش
صرافی قرن - - - -
صرافی المپیک - - - -
صرافی کاسپین - - - -
صرافی رویال - - - -
میانگین - - - -

قیمت درهم امارات در ماه گذشته

سکه بهار آزادی (جدید)

نام صرافی سه‌شنبه ۸ فروردين ۱۳۹۶ دوشنبه ۷ فروردين ۱۳۹۶
خرید فروش خرید فروش
صرافی قرن - - - -
صرافی المپیک - - - -
صرافی کاسپین - - - -
صرافی رویال - - - -
میانگین - - - -

قیمت سکه بهار آزادی (جدید) در ماه گذشته

سکه بهار آزادی (قدیم)

نام صرافی سه‌شنبه ۸ فروردين ۱۳۹۶ دوشنبه ۷ فروردين ۱۳۹۶
خرید فروش خرید فروش
صرافی قرن - - - -
صرافی المپیک - - - -
صرافی کاسپین - - - -
صرافی رویال - - - -
میانگین - - - -

قیمت سکه بهار آزادی (قدیم) در ماه گذشته

نیم سکه بهار آزادی

نام صرافی سه‌شنبه ۸ فروردين ۱۳۹۶ دوشنبه ۷ فروردين ۱۳۹۶
خرید فروش خرید فروش
صرافی قرن - - - -
صرافی المپیک - - - -
صرافی کاسپین - - - -
صرافی رویال - - - -
میانگین - - - -

قیمت نیم سکه بهار آزادی در ماه گذشته

ربع سکه بهار آزادی

نام صرافی سه‌شنبه ۸ فروردين ۱۳۹۶ دوشنبه ۷ فروردين ۱۳۹۶
خرید فروش خرید فروش
صرافی قرن - - - -
صرافی المپیک - - - -
صرافی کاسپین - - - -
صرافی رویال - - - -
میانگین - - - -

قیمت ربع سکه بهار آزادی در ماه گذشته

سکه یک گرمی‌

نام صرافی سه‌شنبه ۸ فروردين ۱۳۹۶ دوشنبه ۷ فروردين ۱۳۹۶
خرید فروش خرید فروش
صرافی قرن - - - -
صرافی المپیک - - - -
صرافی کاسپین - - - -
صرافی رویال - - - -
میانگین - - - -

قیمت سکه یک گرمی‌ در ماه گذشته