قیمت ارز و سکه در بازار، معمولا بعد از ساعت ۱۱ صبح اعلام می‌‌شود.

این صفحه هر ۱۵ دقیقه، به صورت خودکار به روز رسانی می‌‌شود.

سکه بهار آزادی (جدید)

نام صرافی سه‌شنبه ۳ مهر ۱۳۹۷ یکشنبه‌ ۱ مهر ۱۳۹۷
خرید فروش خرید فروش
صرافی قرن - - - -
صرافی المپیک - - ۴۵۷۰۰۰۰ ۴۶۲۰۰۰۰
صرافی کاسپین - - - -
صرافی رویال - - - -
میانگین - - ۴۵۷۰۰۰۰ ۴۶۲۰۰۰۰

قیمت سکه بهار آزادی (جدید) در ماه گذشته

سکه بهار آزادی (قدیم)

نام صرافی سه‌شنبه ۳ مهر ۱۳۹۷ یکشنبه‌ ۱ مهر ۱۳۹۷
خرید فروش خرید فروش
صرافی قرن - - - -
صرافی المپیک - - ۴۲۵۰۰۰۰ ۴۳۰۰۰۰۰
صرافی کاسپین - - - -
صرافی رویال - - - -
میانگین - - ۴۲۵۰۰۰۰ ۴۳۰۰۰۰۰

قیمت سکه بهار آزادی (قدیم) در ماه گذشته

نیم سکه بهار آزادی

نام صرافی سه‌شنبه ۳ مهر ۱۳۹۷ یکشنبه‌ ۱ مهر ۱۳۹۷
خرید فروش خرید فروش
صرافی قرن - - - -
صرافی المپیک - - ۲۲۰۰۰۰ ۲۲۵۰۰۰
صرافی کاسپین - - - -
صرافی رویال - - - -
میانگین - - ۲۲۰۰۰۰ ۲۲۵۰۰۰

قیمت نیم سکه بهار آزادی در ماه گذشته

ربع سکه بهار آزادی

نام صرافی سه‌شنبه ۳ مهر ۱۳۹۷ یکشنبه‌ ۱ مهر ۱۳۹۷
خرید فروش خرید فروش
صرافی قرن - - - -
صرافی المپیک - - ۱۱۵۰۰۰ ۱۲۰۰۰۰
صرافی کاسپین - - - -
صرافی رویال - - - -
میانگین - - ۱۱۵۰۰۰ ۱۲۰۰۰۰

قیمت ربع سکه بهار آزادی در ماه گذشته

سکه یک گرمی‌

نام صرافی سه‌شنبه ۳ مهر ۱۳۹۷ یکشنبه‌ ۱ مهر ۱۳۹۷
خرید فروش خرید فروش
صرافی قرن - - - -
صرافی المپیک - - ۶۲۰۰۰ ۶۵۰۰۰
صرافی کاسپین - - - -
صرافی رویال - - - -
میانگین - - ۶۲۰۰۰ ۶۵۰۰۰

قیمت سکه یک گرمی‌ در ماه گذشته

دلار آمریکا (USD)

نام صرافی سه‌شنبه ۳ مهر ۱۳۹۷ یکشنبه‌ ۱ مهر ۱۳۹۷
خرید فروش خرید فروش
صرافی قرن - - - -
صرافی المپیک - - - -
صرافی کاسپین - - - -
صرافی رویال - - - -
میانگین - - - -

قیمت دلار آمریکا در ماه گذشته

یورو (EUR)

نام صرافی سه‌شنبه ۳ مهر ۱۳۹۷ یکشنبه‌ ۱ مهر ۱۳۹۷
خرید فروش خرید فروش
صرافی قرن - - - -
صرافی المپیک - - - -
صرافی کاسپین - - - -
صرافی رویال - - - -
میانگین - - - -

قیمت یورو در ماه گذشته

پوند انگلیس (GBP)

نام صرافی سه‌شنبه ۳ مهر ۱۳۹۷ یکشنبه‌ ۱ مهر ۱۳۹۷
خرید فروش خرید فروش
صرافی قرن - - - -
صرافی المپیک - - - -
صرافی کاسپین - - - -
صرافی رویال - - - -
میانگین - - - -

قیمت پوند انگلیس در ماه گذشته

دلار استرالیا (AUD)

نام صرافی سه‌شنبه ۳ مهر ۱۳۹۷ یکشنبه‌ ۱ مهر ۱۳۹۷
خرید فروش خرید فروش
صرافی قرن - - - -
صرافی المپیک - - - -
صرافی کاسپین - - - -
صرافی رویال - - - -
میانگین - - - -

قیمت دلار استرالیا در ماه گذشته

دلار کانادا (CAD)

نام صرافی سه‌شنبه ۳ مهر ۱۳۹۷ یکشنبه‌ ۱ مهر ۱۳۹۷
خرید فروش خرید فروش
صرافی قرن - - - -
صرافی المپیک - - - -
صرافی کاسپین - - - -
صرافی رویال - - - -
میانگین - - - -

قیمت دلار کانادا در ماه گذشته

درهم امارات (AED)

نام صرافی سه‌شنبه ۳ مهر ۱۳۹۷ یکشنبه‌ ۱ مهر ۱۳۹۷
خرید فروش خرید فروش
صرافی قرن - - - -
صرافی المپیک - - - -
صرافی کاسپین - - - -
صرافی رویال - - - -
میانگین - - - -

قیمت درهم امارات در ماه گذشته